preko 30,000

članova i simpatizera koji podupiru naš rad u četiri dalmatinske županije

Budi član, uključi se ili nas podrži & zajedno stvarajmo promjene!

Demokracija i transparentnost

Demokracija živi i ovisi o sudjelovanju njenih građana. Preduvjet bilo kakvog zalaganja ili angažiranja je znanje.

Podizanje razine demokratske kulture, političkog dijaloga, te zalaganje za transparentnost djelovanja svih političkih aktera u RH.

 

“Za stvaranje demokracije važno je ostaviti na miru pepeo prošlosti i okrenuti se zidanju temelja budućnosti. “