Mile Herceg

Mile Herceg

Politički tajnik NLM-a
Vrgorac

Mile Herceg

Rođen 14.07.1985. godine u Metkoviću, živi u Vrgorcu.

Oženjen, otac dvoje djece

Demokracija je proces koji nam garantira da se nama neće vladati bolje nego što to zaslužujemo. – George Bernard Shaw

Obrazovanje

  • Opća gimnazija

    Vrgorac

  • Građevinski fakultet u Mostaru

    Diplomirani inženjer građevine

Kontakt

  • Email

    mile.herceg@nlm.hr