Na mladima svijet ostaje – pravo glasa sa 16 godina

Na mladima svijet ostaje – pravo glasa sa 16 godina

Klub zastupnika Nezavisne liste mladih predstavio je danas na konferenciji za medije detalje Prijedloga
izmjena Zakona o lokalnim izborima kojim se omogućava pravo glasanja za mlade s navršenih 16 godina na izborima za predstavnička i izvršna tijela županija, gradova i općina.

Ustav Republike Hrvatske je odredbom o glasačkom pravu s navršenih 18 godina ograničen na izbore za
Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament te u postupku odlučivanja na
državnom referendumu. Međutim, ne određuje dobnu granicu za lokalne izbore, što je učinjeno postojećim Zakonom o lokalnim izborima. Izmjenama koje predlaže Klub zastupnika Nezavisne liste mladih snižava se dobna granica biračkog prava na lokalnim izborima na 16 godina.

Klub zastupnika Nezavisne liste mladih želi aktivnom ulogom doprinijeti jačem uključivanju mladih ljudi u postupke donošenja odluka, a pogotovo onih koje se izravno odnose na kvalitetu života. Svjedoci smo
političke apatije među širom populacijom, a posebice među mladima. Mi želimo poručiti mladima da
kreiranje javnih politika može i mora pripadati i njima te ih potičemo da važnost svog glasa testiraju u
svojim lokalnim zajednicama.

„Koristeći manevarski prostor unutar postojećeg ustavnog rješenja, predlažemo zakonodavnu inovaciju
kojom bi snizili dobnu granicu za aktivno biračko pravo na lokalnim izborima. Naš prijedlog je da se ta
granica stavi na 16 godina i predstavlja prvi korak u ostvarenju jednog od ciljeva političkog programa NLM-a – spuštanje dobne granice za sve izbore“, naglasio je Tomislav Panenić. Pojasnio je da se predloženo pravo odnosi isključivo na pravo glasa, a granica punoljetnosti još onemogućava preuzimanje punih ovlasti koje zahtijevaju obaveze dužnosnika koji se biraju na lokalnim izborima.

„Predložit ćemo drugim zastupničkim klubovima i nezavisnim zastupnicima da podrže hitnost uvrštenja
ovoga Zakona na dnevni red sjednice Sabora jer u njemu vidimo jedan od pokretača transformacije
hrvatskog društva i države. Kao što sam i istaknuo prigodom osnivanja našeg Kluba, prečesto govorimo o
problemima mladih, a postojeća zakonska rješenja zanemaruju njihove potrebe, interese i potrebu za
snažnim uključenjem u društvene i političke procese, na lokalnoj i nacionalnoj razini.” istaknuo je zastupnik Ante Pranić apelirajući na saborske zastupnike i njihove zastupničke klubove.

Saborski zastupnik Marin Škibola je istaknuo rezoluciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe kojom se zemlje članice pozivaju da ispitaju mogućnost smanjenja starosne granice za glasanje na 16 godina. U
Austriji, Malti i Grčkoj mlađi od 18 godina sudjeluju u svim izborima, a na lokalnim razinama to pravo mladi imaju u Njemačkoj, Škotskoj i Estoniji. Također je naveo kako je „ovaj zakonski prijedlog dio niza prijedloga koje Klub nezavisne liste mladih priprema, a koji će se odnositi na jačanje uloge i prava mladih u društvenom i gospodarskom životu Hrvatske.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *